Όροι Χρήσης Της Ιστοσελίδας

www.eurotax.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιχείρηση ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - EUROTAX (στο εξής «Eurotax»), η οποία έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.eurotax.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της στους χρήστες της παραπάνω ιστοσελίδας υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Παρακαλούμε, πριν συνεχίσετε την περιήγηση, να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Η χρήση της ιστοσελίδας www.eurotax.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Η «Eurotax» δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, ενημερώνοντας σχετικά το κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «Eurotax» δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και ζημίας που προκύπτει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα παρέχεται σε «ως έχει». Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση, να κάνει βελτιώσεις, ή να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή. Το περιεχόμενο μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ο Πάροχος θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η Ιστοσελίδα να λειτουργεί συνεχώς, χωρίς λάθη, και με την απαιτούμενη ασφάλεια. Ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργήσει χωρίς λάθη ή ότι η Ιστοσελίδα και οι servers θα είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια μηχανισμούς.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η χρήση αυτού του ιστότοπου επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς, μέσα στα πλαίσια της προβλεπόμενης και αποδεκτής χρήσης του. Ο Πάροχος είναι ο μόνος ερμηνευτής της αποδεκτής και σωστής χρήσης του ιστότοπου. Σύμφωνα με την αποδεκτή χρήση του Χρήστη της ιστοσελίδας, ο χρήστης:

  • Μπορεί να καταχωρεί τα δεδομένα για τα οποία κατασκευάστηκε η ιστοσελίδα και να βλέπει τις επεξεργασμένες αναφορές που προκύπτουν από τις καταχωρήσεις του.
  • Μπορεί να συνδέεται σε άλλες ιστοσελίδες των οποίων οι σύνδεσμοι βρίσκονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
  • Δεν περιορίζει ή εμποδίζει άλλο χρήστη από την χρήση της ιστοσελίδας.
  • Δεν παραβιάζει ή αποπειράται να παραβιάσει την ασφάλεια και ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας με το:
  • Να προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα ή servers που δεν έχει την εξουσιοδότηση να το κάνει.
  • Να προσπαθεί με οποιαδήποτε μέθοδο να παρέμβει στην σωστή λειτουργία ή να διακόψει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή του server που τη φιλοξενεί.
  • Να τροποποιήσει, προσαρμόσει, μεταφράσει, διαμοιράσει, πουλήσει οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας.
  • Να δημοσιεύσει, μεταδώσει, διανέμει, αποθηκεύσει, μεταφορτώσει ή να καταστρέψει υλικό (i) κατά παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, ή (ii) κατά τρόπο που θα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό μυστικό, την πατέντα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Παρόχου.

Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

Ο Πάροχος θα διερευνήσει περιστατικά που μπορεί να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και μπορεί να καλέσει, και να συνεργασθεί με τις αρχές επιβολής του νόμου ώστε να κατηγορούνται χρήστες που εμπλέκονται σε τέτοιες παραβιάσεις. Ο Πάροχος δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες του. Ωστόσο, ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο πάροχος έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της και να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία της, για να προστατεύσει τον εαυτό της και τους χορηγούς, τους συνεργάτες ή τους πελάτες της και να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις ή κυβερνητικά αιτήματα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν σύνδεσμοι που μπορεί να παραπέμπουν σε άλλες τοποθεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη, αλλά για τους οποίους ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη, και μόνο αυτό παρέχει ως υπηρεσία προς τον χρήστη ή επισκέπτη της τοποθεσίας. Ο Πάροχος δεν αντιπροσωπεύει ή δεν επικυρώνει την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή γενικότερα περιεχομένου που περιέχονται από ιστότοπους στους οποίους παρέχει σύνδεσμο. Ο Πάροχος δεν μπορεί και δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία των προϊόντων που αγοράζονται ή πληροφορίες ή λαμβάνονται από τον χρήστη, ως αποτέλεσμα μιας διαφήμισης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.eurotax.gr (ενδεικτικά, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, κλπ) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «Eurotax» και προστατεύεται από τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, πώλησης, διανομής ή μετάδοσης με κανένα τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική ρητή άδεια από την «Eurotax».

Προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων (άλλων οργανισμών, εταιρειών, κλπ) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.eurotax.gr αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και επομένως, την ευθύνη για τα παραπάνω φέρουν οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Κάθε συναλλαγή μεταξύ της «Eurotax» και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου παραμένει απόρρητη και δεν δημοσιοποιείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης από τις αρμόδιες αρχές.

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας για θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες μας!

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τσαντήλας Δ. Αθανάσιος & Συνεργάτες